•  

Izvansudski postupak naplate

Nakon primopredaje Vaših slučaja Adarni odmah kreće obrada istih. Nastupljuje istraživanje adrese dužnika u tuzemstvu i/ili inozemstvu.

Onda šaljemo pismenu opomenu pronađenom dužniku. Ukoliko ne primimo uplatu, pokušavamo dužnika kontaktirati telefonskim putem, kako bi dogovorili individualne rokove otplate. Sve sporazume sa dužnicima uvijek nadgledamo.

Ako i nakon toga još nije došlo do uspjeha šaljemo dužniku opomenu pred ovrhu.

Opširne izvještaje slučaja

Adarna Vam šalje redovito izvještaje o svim Vašim slučajima, kako bi mogli pratiti kako se realiziraju. Dobijete za svaki pojedini slučaj aktualni status istoga.

Aktivni smo diljem svijeta

Ukoliko niti jedan od prethodnih postupaka ne dovede do uplate, moguće je pokrenut sudski postupak preko jednog od naših ugovornih odvjetnika. Također možemo predat slučaj jednom od naših partnera diljem svijeta. Sve ovo ide naravno uz točan dogovor sa Vama.


Kontakt

Telefon: +385 1 3790-840
Faks: +385 1 3790-835
E-mail: info@adarna.hr

Adresa

Adarna d.o.o.
Inkasso i Management Potraživanja
Silvana Mandic
Savska Cesta 41
HR 10 000 Zagreb