•  

Nacionalna potraživanja

Vansudska naplata

Sa profesionalnom kompetencijom motiviramo dužnike da podmire svoja dugovanja. Već u vansudskom postupku se može toliko toga postići. Tako Vam garantiramo nabolju moguću realizaciju Vaših potraživanja i Vi možete koristit Vaše kapacitete na kljućni sektor rada.

Nakon primopredaje odmah šaljemo pismenu opomenu Vašem. Ukoliko ne primimo uplatu, pokušavamo dužnika kontaktirati telefonskim putem, kako bi dogovorili individualne rokove otplate. Sve sporazume sa dužnicima uvijek nadgledamo.

Ako i nakon toga još nije došlo do uspjeha šaljemo dužniku opomenu pred ovrhu. Za ove zadatke su radnici Adarne specialno školovani.

Sudska naplata

Ukoliko je vansudska naplata neuspješna prosljeđujemo slučaj našim odvjetnicima na pokretanje sudskih postupaka, naravno sve u prethodnom dogovoru sa Vama.

Daljnje sudske postupke orijentiraju se prema svakom pojedinaćnom slučaju.

Nadgledanje

Pravosnažne sudske odluke nadgledamo in do 30 godina, ovisno o roku zastare. Dužnika u to vrijeme redovito provjeravamo u vezi njegove likvidnosti.

Ukoliko dobijemo pozitivan rezultat ponovno pokrečemo izvršenje.


Kontakt

Telefon: +385 1 3790-840
Faks: +385 1 3790-835
E-mail: info@adarna.hr

Adresa

Adarna d.o.o.
Inkasso i Management Potraživanja
Silvana Mandic
Savska Cesta 41
HR 10 000 Zagreb