•  

Politika privatnosti

Mi prilikom svih postupaka obrade podataka (npr. prikupljanja, obrade i prosljeđivanja) veliku pažnju pridajemo zaštiti Vaših osobnih podataka. Podatke čuvamo u okviru važećih zakonskih propisa. Prikupljeni podaci osobito podliježu Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Europske Unije (Opća uredba). Predmetnu sveobuhvatnu zaštitu osiguravamo provođenjem tehničkih i organizacijskih mjera.

Nastavno navedenom Politikom privatnosti nastojimo Vam dati pregled o tome koji se podaci prikupljaju prilikom Vaše posjete našoj web stranici, o načinu na koji će se isti koristi i biti proslijeđeni, o sigurnosnim mjerama koje poduzimao kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke te o načinu na koji možete ostvariti pristup podacima koji ste nam dali.

Ova Politika privatnosti odnosi se na čitavu web stranicu, međutim ne i na stranice trećih ponuđača čije se poveznice nalaze na našoj web stranici.

U slučaju da nam unutar naše Internet-ponude dostavite osobne i poslovne podatke (e-mail adresu, imena, adrese, datumi rođenja itd.) te Vašom registracijom prihvatite našu Politiku privatnosti polazimo od toga da ste pristali na prikupljanje, čuvanje, korištenje i obradu Vaših osobnih podataka sukladno ovoj Politici privatnosti. Stoga će Vaši podaci koje unesete na našim stranicama biti šifrirani u SSL-postupku (Secure Socket Layer) i pohranjeni na zaštićenim serverima.

1. Prikupljanje, korištenje, obrada, prosljeđivanje i pohrana osobnih podataka

Kada pristupite našoj web-stranici na našem će serveru privremeno biti pohranjeni podaci za sigurnosne svrhe, a pomoću kojih je eventualno moguće utvrditi identitet osobe (npr. anonimizirana IP-adresa, datum, vrijeme i posjećene stranice, podaci o računalu sa kojega pristupate, podaci za raspoznavanje korištenog tipa browsera i operativnog sustava kao i referre-stranica). Međutim, privremena pohrana predmetnih podataka služi isključivo internim svrhama koje se odnose na sustav ili statističkim svrhama. Podaci se neće koristiti u odnosu na određenu osobu.

Pored navedenog moramo Vas pitati za Vaše osobne podatke kao što su Vaše ime, adresu, e-mail adresu, datum rođenja, broj telefona, a po potrebi i za podatke o Vašem bankovnom računu, a sve to kako biste u potpunosti mogli koristiti puni opseg funkcija servisnog portala te kako bismo Vam mogli odgovoriti na Vaše upite, obraditi Vaše zahtjeve ili pratiti Vas. Vi slobodno odlučujete o tome u kojem ćete opsegu koristi servisni portal i za tu svrhu unijeti Vaše podatke.

Mi dakle obrađujemo nastavno navedene kategorije podataka: podatke o adresama, bankovnim računima, komunikacijske podatke, kontakt podatke i matične podatke. Nije dopušteno prosljeđivati trećima osobne pristupne podatke te se isti moraju čuvati na način da su zaštićeni od pristupa trećih. U slučaju sumnje da su neovlaštene osobe stekla saznanja o pristupnim podacima, molimo Vas da nas bez odgađanja kontaktirate.

Kako bismo naše raznolike djelatnosti mogli pružati na primjeren način, primorani smo prikupljati, obrađivati, pohranjivati i koristiti Vaše osobne podatke. Pri tom se uvažavaju mjerodavni zakonski propisi Opće uredbe.

Ako ste nam na raspolaganje dali Vaše osobne podatke iste ćemo koristiti isključivo u okviru ove Politike privatnosti i za one svrhu za koje ste nam navedene podatke dali, osobito za odgovaranje na Vaše upite, za izvršenje i ispunjenje Vaših zahtjeva, kao i za tehničku administraciju web stranice.

Vaše će podatke čitati i obrađivati samo posebno ovlaštene osobe koje su upoznate s obradom Vaših zahtjeva te će se obrađivati isključivo za one svrhe za koje ste nam ih dali na raspolaganje.

Vaši osobni podaci, koje nam prosljeđujete korištenjem ove web stranice, neće se prosljeđivati, prodavati ili na bilo koji drugi način prenijeti na treće osobe. Međutim, upozoravamo na činjenicu da smo u pojedinačnim slučajevima na zahtjev nadležnih tijela dužni davati obavijesti o podatcima primjerice kada je to potrebno radi kaznenog progona, otklanjanja opasnosti od strane policijskih tijela pojedinih zemalja, ispunjenja zakonskih obveza ili radi ostvarivanja prava na intelektualnom vlasništvu.

U slučaju da ste nam u okviru ponuđenih funkcija (između ostalog chat-funkcije, kontakt obrazac), osobito u slučaju promjene adrese, dali na raspolaganje Vaše osobne podatke, polazimo od pretpostavke da ste pristali na prikupljanje, pohranjivanje, korištenje, obradu i prosljeđivanje Vaših osobnih podataka.

Nadalje, moguće je da će prikupljanje, pohranjivanje, korištenje, obrada i prosljeđivanje Vaših osobnih podataka uslijediti na temelju postojanja osnove u smislu prava zaštite podataka (ovdje: članak 6 stavak 1 f Opće uredbe) ili neke zakonske obveze. Naši legitimni interesi u smislu članka 6. st. 1 f) Opće uredbe se sastoji u komunikaciji s Vama radi upravljanja tražbinom koju smo obvezni obavljati kao i u tehničkoj administraciji web stranice.

Pored navedenog Vaši se osobni podaci neće niti redovno niti izvanredno prosljeđivati za reklamne svrhe ili za svrhe tržišnog ispitivanja i ispitivanja mijenja.

U slučaju da Vaši osobni podatci u okviru obrade podataka budu proslijeđeni pružatelju usluga, osigurano je da su se isti obvezali na pridržavanje Opće Uredbe kao i drugih zakonskih propisa.

Vaši osobni podaci koje ste nam proslijedili pohranjivati će se u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

2. Brisanje i prigovor te ostala prava

Brisanje Vaših podataka koje ste nam Vašom registracijom (prijavom) dali na raspolaganje, vrši se kada je to zakonom propisano i u slučaju da se to ne protivi prisilnoj obvezi čuvanja.

Nadalje, ovlašteni ste zatražiti brisanje Vaših podataka u slučaju da isti više nisu potrebni za uredno izvršavanje naših usluga te ako se to ne protivi prisilnoj obvezi čuvanja podataka.

Brisanje komunikacijskih i kontakt podataka (osim podataka o praćenju i angažiranih odvjetnika) vrši se nakon isteka roka od tri godina od završetka postupka posredovanja kod naplate potraživanja. Nakon učitavanja web stranice se na web serveru pohranjuju server-log-datoteke te će se u njima sadržana IP-adresa brisati najkasnije protekom petog dana. Analiza tijekom ovog razdoblja čuvanja uslijed će isključivo u slučaju napada.

Vi ste ovlašteni podnijeti prigovor protiv obrade Vaših osobnih podataka u okviru server log-datoteka ukoliko za to postoje razlozi koji su povezani s Vašom posebnom situacijom. U slučaju da želite ostvariti svoje pravo na prigovor, molimo da nas kontaktirate.

Pored toga ovlašteni ste podnijeti prigovor protiv obrade Vaših kontakt podataka, ukoliko za to postoje razlozi koji su povezani s Vašom posebnom situacijom. U slučaju da želite ostvariti svoje pravo na prigovor, molimo da nas kontaktirate. Ukoliko podnesete prigovor nastavak komunikacije više neće biti moguće. Drugo vrijedi u slučaju kada je pohrana Vaših kontakt podataka potrebna radi izvršenja ugovora ili ostvarivanja Vaših prava kao ispitanika.

U slučaju ispunjenja zakonskih pretpostavki Vi imate nastavno navedena prava sukladno člancima 15. do 22. Opće uredbe: pravo na pristup, ispravak, ograničavanje obrade i pravo na prenosivost podataka.

Osim toga imate i pravo na prigovor protiv obrade sukladno članku 14. st. 2 c) u vezi s člankom 21. Opće uredbe, koja se temelji na članku 6. st. 1 f) Opće uredbe (vidi gore).

Prema članku 77. Opće uredbe Vi imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, ako smatrate da su prekršene zakonske odredbe. Adresa za nadzornog tijela koje je za naše društvo nadležno glasi:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
HR-10 000 Zagreb

3. Sigurnosna napomena

Adarna d.o.o. je poduzela sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitila Vaše osobne podatke od gubitka i zlouporabe. Vaši će podaci biti pohranjeni u sigurnom radnom okruženju, koje nije dostupno javnosti. U skladu da ovom Politikom privatnosti pristup Vašim informacijama imaju isključivo posebno autorizirane osobe.

Naš informatički sustav predstavlja zaštićeno područje. Instaliran je Firewall, kako bi se onemogućio pristup s drugih mreža koje su spojene preko interneta. Samo onim zaposlenicima kojima su informacije potrebne kako bi ispunili posebne zadatke omogućit će se pristup osobnim informacijama. Naši su suradnici školovani za zaštitu i metode zaštite osobnih podataka.

Vaši će se osobni podaci prilikom prosljeđivanja šifrirati pomoću tzv. Secure Socket Layer tehnologije (SSL). To znači da se komunikacija između Vašeg računala i servera društva Adarna d.o.o. vrši korištenjem priznatog postupka šifriranja, pod uvjetom da Vaš browser podržava SSL.

E-mail:
U vezi komunikacije putem e-mail poruka napominjemo da nije zajamčena povjerljivost. Navedeno znači da treće osobe eventualno mogu izvršiti uvid u sadržaj nama upućenih e-mail poruka.

4. Kolačići (cookies)

Kako bi proširili opseg funkcija naše Internet-ponude te njihovo korištenje za Vas učinili što ugodnijim, mi koristimo tzv. kolačiće. Pomoću tih kolačića moguće je prilikom posjete našoj web stranici na Vašem računalu pohraniti podatke. Pohranu kolačića na Vašem računalu možete onemogućiti putem odgovarajućih postavki na Vašem browseru. Međutim napominjemo da ćete u tom slučaju funkcije ove Internet stranice eventualno moći koristiti samo ograničeno.

5. Pitanja u svezi zaštite podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi zaštite podataka slobodno se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na nastavno navedenoj adresi:

Adarna d.o.o.
Gospođa Silvana Mandić
- Službenik za zaštitu podataka -
Mandalicina 17
HR-10 000 Zagreb

Daljnje informacije u smislu Opće uredbe dostupne pod slijedećim linkom:
www.inkassoportal.de/dsgvo

Kontakt

Telefon: +385 1 3790-840
Faks: +385 1 3790-835
E-mail: info@adarna.hr

Adresa

Adarna d.o.o.
Inkasso i Management Potraživanja
Silvana Mandic
Savska Cesta 41
HR 10 000 Zagreb